Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Door het coronavirus wordt het participatieproces voor de Omgevingsvisie USP aangepast. Er komen digitale bijeenkomsten. Zodra meer hierover bekend is, kunt u dat hier lezen en sturen wij geinteresseerden een bericht.

In de tussentijd is een Uitgangspuntennotitie gemaakt. Dit document bevat een overzicht van de gemeenschappelijke uitgangspunten en wat er nog onderzocht en uitgewerkt moet worden om te komen tot de omgevingsvisie.

De eerste grote bijeenkomst over de omgevingsvisie (Eerste USP-lab) was op 13 januari 2020. Alle documenten hiervan (zoals de presentatie, het verslag, de uitkomsten uit de groepen en meer) vind je in de documentenbibliotheek.

Waarom een omgevingsvisie?

Utrecht Science Park is in ontwikkeling. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben ambities om het gebied vitaal en toekomstbestendig te maken. Bewoners hebben behoefte aan meer voorzieningen zoals een supermarkt. Werknemers en bezoekers ervaren dat de bereikbaarheid beter kan. Ook is er vraag naar ruimte voor (gespecialiseerde) bedrijven en nieuwe woningen in Utrecht.

Het huidige bestemmingsplan uit 2010 biedt nog maar weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Utrecht stelt samen met de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen een toekomstvisie op voor het Utrecht Science Park (USP), als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040.

 

Cookie settings