Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Terugblik eerste grote bijeenkomst: USP-lab

De eerste grote bijeenkomst over de omgevingsvisie was op 13 januari 2020. Met een hoge opkomst en betrokken bezoekers was het een geslaagde avond. We presenteerden de verkenning van het gebied en de resultaten van de enquete. Lees hier het hele rapport over de enquete. Uit de groepen hebben we veel nuttige informatie opgehaald. Ook is er een sfeerverslag en een letterlijk verslag van (het eerste deel) van de avond gemaakt. 

Met de opbrengst uit de bijeenkomst gaan we modellen uitwerken. Lees hier hoe we dat doen en wanneer de volgende bijeenkomst is.

Utrecht Science Park is in ontwikkeling. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht maken plannen voor grootschalige vernieuwing van hun gebouwen en hebben ambities om het gebied vitaal en toekomstbestendig te maken. Bewoners hebben behoefte aan meer voorzieningen zoals een supermarkt. Werknemers en bezoekers ervaren dagelijks dat de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s voor verbetering vatbaar is. Ook is er een onverminderde vraag naar ruimte voor (gespecialiseerde) bedrijvigheid en nieuwe woningen in Utrecht.

Het huidige bestemmingsplan uit 2010 biedt nog maar weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Utrecht stelt samen met de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht én andere betrokkenen een toekomstvisie op voor het Utrecht Science Park (USP), als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040.