Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Omgevingsvisie in ontwikkeling

Actueel bericht

6 september 2021 - De commissie voor de milieueffectrapportage heeft advies uitgebracht over de plan-MER bij de Omgevingsvisie USP. Het advies is via de website van de commissie in te zien. De gemeente Utrecht bedankt de commissie van harte voor het advies, en neemt deze mee bij de verdere uitwerking van en besluitvorming over de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040. Lees het advies hier >>

Stand van zaken omgevingsvisie

(Zie je het onderstaande filmpje niet? Accepteer dan de cookies.)

Omgevingsvisie (concept) Utrecht Science Park 2040 >>

Samenvatting concept Omgevingsvisie >>

Milieueffectrapportage Omgevingsvisie USP en bijlagen >>

Samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park én met inbreng van vele gebruikers en bewoners heeft de gemeente een concept Omgevingsvisie gemaakt voor het Utrecht Science Park.

De stad en regio Utrecht groeien de komende jaren flink en het Utrecht Science Park groeit mee. Dat betekent meer woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen, ook in het Utrecht Science Park. Die groei wil de gemeente in goede banen leiden, waarbij Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen centraal staat. In de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 staat hoe dit kan.

Unieke karakter behouden
De Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 gaat over verschillende thema’s die verband houden met elkaar, zoals innovatie, bereikbaarheid, recreatie, werken, wonen en groen. In de conceptomgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 schetst de gemeente de ambitie voor het Utrecht Science Park van de toekomst: nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken in een groenere omgeving.

“Het Utrecht Science Park is nu al een bruisend en innovatief kennisgebied dat uitnodigt tot ontmoeting, beweging en verbinding. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen,” zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), “We maken ruimte voor groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken.”

Visie
Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie staan in het Utrecht Science Park centraal. Het gebied is levendig, groen, duurzaam en goed bereikbaar. Er komt ruimte voor wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het Utrecht Science Park bereikbaar blijft voor iedereen. Parkeren gebeurt hoofdzakelijk aan de rand van het gebied waardoor een groot deel van het Utrecht Science Park straks autoluw is. Om invulling te geven aan de klimaatambities wordt er ruimte gezocht voor de opwekking van duurzame energie in de vorm van een of twee windmolens en zonnevelden.

Bewoners en gebruikers
Het participatietraject is gestart in september 2019 en bestond uit meerdere grote en kleine bijeenkomsten (eerst fysiek en later online) en een online enquête. Onder meer bewoners van het Utrecht Science Park, omwonenden, Vrienden van Amelisweerd, studenten, studentensportorganisaties, werknemers en bedrijven hebben meegedacht.

Reactieperiode afgesloten
Op www.utrecht.nl/usp kan iedereen de stukken inzien. Er waren twee ook online informatiebijeenkomsten. Het verslag daarvan lees je hier >>. Reageren kon tot en met 30 augustus.

De reacties worden gebruikt om de concept Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 aan te scherpen voordat de visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.