Omgevingsvisie Utrecht Science Park

We gaan verder:

deelsessies online en offline  twee thema’s: “Levendig centrum met een slimme mix van functies” en “Groen en gezond landschap”. Omdat deze sterk met elkaar verweven zijn, bespreken we ze samen in één deelsessie. In de Uitgangspuntennotitie lees je waar de thema’s precies over gaan (zie verder in deze mail).

Half juli hebben we online en offline enkele bijeenkomsten georganiseerd (verslag), over 'Levendig centrum met een slimme mix van functies' en 'Groen en gezond landschap'. Na de zomer behandelen we de thema's 'Goed bereikbaar en autoluw' en 'Zichtbaar duurzaam en gasloos'.

In de Uitgangspuntennotitie staat meer over deze thema’s.

Meer informatie over de deelsessies en over wat we met de inbreng doen vind je hier >>

 

Cookie-instellingen