Omgevingsvisie

Waarom een omgevingsvisie?

We maken een (deel)omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park, omdat het gebied sterk in ontwikkeling is. 
Zowel de Universiteit Utrecht als het UMC Utrecht hebben ambities met het gebied. Bewoners hebben behoefte aan meer voorzieningen zoals een supermarkt en werknemers en bezoekers ervaren dat de bereikbaarheid beter kan. Ook is er in de groeiende stad behoefte aan meer (studenten)woningen en werkgelegenheid. Het huidige bestemmingsplan uit 2010 biedt echter weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Utrecht maakt daarom samen met de diverse betrokkenen een omgevingsvisie als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040. 
 

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie staan de wensen en doelen voor het gebied voor de (verre) toekomst: welke ontwikkelingen zijn wenselijk en welke kwaliteiten en waarden moeten we behouden of beschermen.

Een omgevingsvisie komt er door samenwerking met de stad. De gemeenteraad van de Gemeente Utrecht stelt dit document uiteindelijk vast.

 

Landelijke Omgevingswet

Het maken van een omgevingsvisie is onderdeel van de Landelijke Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vernieuwt alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Om dan aan de wet te voldoen, zijn we in Utrecht nu al bezig met de omgevingsvisie en die voor de deelgebieden.

De omgevingsvisie Utrecht Science Park maakt deel uit van de omgevingsvisie Utrecht. Voor onderwerpen die niet specifiek zijn verwerkt in de omgevingsvisie Utrecht Science Park, geldt de koers en het thematische beleid uit de omgevingsvisie Utrecht. Deze vindt u op Omgevingsvisie.Utrecht.nl.

Lees meer over de Omgevingswet.

Cookie-instellingen