Partneroverleg

Foto van de leden van het Partneroverleg en de onafhankelijk voorzitter.
Leden van het Partneroverleg en de onafhankelijk voorzitter.

De leden van het partneroverleg hebben de opdracht om te kijken of de gebruikers op een goede manier mogen meedenken bij het maken van de omgevingsvisie. Ook mogen ze adviseren hoe de gemeente te werk moet gaan als zij denken dat bepaalde groepen niet (voldoende) bereikt worden of onderwerpen niet (voldoende) besproken worden.

In het partneroverleg zitten mensen uit verschillende organisaties of groepen en zij spreken ook namens hen. We gaan ervanuit dat de deelnemers weten wat er speelt in ‘hun’ groep. Ook vragen we de leden of zij hun 'groep' willen informeren over wat we doen, bijvoorbeeld door informatie over de enquete of bijeenkomsten door te sturen. De deelnemers doen mee aan het partneroverleg zonder dat ze door iemand opgedragen zijn een bepaald standpunt in te nemen (zonder last of ruggenspraak).

Wie zitten er in het partneroverleg?

In het Partneroverleg zitten mensen die praten namens verschillende organisaties:

  • Studentenorganisaties, zoals Vidius, Sportraad, woonbesturen, BoKS, Universiteitsraad en Hogeschoolraad
  • Hogeschool Utrecht
  • Een aantal bedrijven op het USP
  • Het buurtschap Amelisweerd
  • Natuur- en milieu-organisaties
  • Wijkplatform Oost
  • Bewonersoverleg Rijnsweerd

De Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Stichting USP zijn aanwezig als toehoorders.

Documenten en verslagen van het partneroverleg staan hier. Bekijk de agenda voor het volgende Partneroverleg.

Cookie-instellingen