Partneroverleg

Het partneroverleg heeft de opdracht om het participatieproces rond het opstellen van de omgevingsvisie te bewaken en te adviseren om deze aan te passen als de dialoog met bepaalde groepen niet (voldoende) plaatsvindt of onderwerpen niet (voldoende) besproken worden. Het partneroverleg bestaat uit personen die vanuit een bepaalde groep/belang in het USP afkomstig zijn en heeft voeling met de belangrijkste geledingen. De leden van het partneroverleg nemen zitting ‘zonder last of ruggenspraak’. We gaan er echter wel vanuit dat de deelnemers weten wat er speelt in hun achterban. Ook vragen we de deelnemende partijen om hun eigen communicatiekanalen in te zetten om hun achterban goed te betrekken bij bijvoorbeeld de digitale raadpleging en de USP Labs.

 

Wie zitten er in het partneroverleg?

Aan het partneroverleg nemen vertegenwoordigers van verschillende organisaties deel:

  • Studentenorganisaties als Vidius, Sportraad, woonbesturen, BoKS, Universiteitsraad en Hogeschoolraad
  • Hogeschool Utrecht
  • Een aantal bedrijven op het USP
  • Het buurtschap Amelisweerd
  • Natuur- en milieu-organisaties
  • Wijkraad Oost
  • Bewonersoverleg Rijnsweerd

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn aanwezig als toehoorders.

 

Documenten

Uitnodiging Kickoff Partneroverleg - 24/09/2019

Verslag Kickoff Partneroverleg - 24/09/2019